O společnosti


Společnost vznikla v roce 2006 jako jednoúčelová firma zabývající se nákupem a přípravou pozemků k výstavbě rodinných domů a bytů v lokalitě Moravany u Brna.

Přesto, že je poměrně novou společností, navazuje na zkušenosti týmu pracujícím nejprve pro Ing. arch. Slezáka jako fyzickou osobu od poloviny 90. let a pokračujících ve stavební firmě Archstav s.r.o. od roku 2005 v oblasti projekce a realizace rodinných domů (viz reference).

Cílem firmy je poskytovat komplexní servis v oblasti bydlení počínaje přípravou území, volbou architektonicko-urbanistického řešení lokality přes kvalitní zajištění realizace dceřinou stavební společností Archstav s.r.o. a za účasti dlouhodobě prověřených dodavatelů, profesí pro interiér a dokončovací práce. Snahou je i po předání nemovitostí zajistit provozování doplňkového servisu – plochy zeleně, sportovišť a ploch pro děti veřejnou i soukromou formou.